Saturday’s Baseball Page

Friday’s Scores: Detroit 4, Kansas City 2

Tampa Bay 10, Cleveland 3 N.Y. Yankees 10, Boston 8

Minnesota 5, Texas 1 Chicago White Sox 4, Toronto 2

Atlanta 5, Philadelphia 0 Colorado 5, Washington 1

San Francisco 6, Pittsburgh 5 Chicago Cubs 8, N.Y. Mets 7

Milwaukee 7, Houston 1 Miami 3, St. Louis 2