Vessel Length Work Start From To

WANDO WELCH

Maersk Hartford 983 0700 Newark Savannah

MOL Express 964 0800 Savannah Newark

N. CHARLESTON

CMA CGM Kingfish 965 1900 Savannah Port Said